Cel i misja naszej Fundacji to uwolnienia potencjału dla „odpowiedzialnego rozwoju Polski i podniesienia jakości życia Polaków”. To hasło Fundacja Ander realizuje przez wsparcie Interesujących projektów naukowych. Wspieramy te, które są w początkowej fazie rozwoju. Program jest skierowany dla tych, którzy chcą rozwijać zainteresowania i zdolności pracując nad trudnymi zagadnieniami i mierząc się z prawdziwymi problemami naukowymi.
Nauka jest drogą do odpowiedzi na wszystkie pytania. Mania odkrywania powinna towarzyszyć ludziom już od najmłodszych lat. Obserwacje i eksperymenty to najlepsza droga do prawdy o świecie. Ciekawość fundamentem poznania i sednem nauki.
Na tej stronie prezentujemy projekty wsparte w 2018

CUMTECH

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej zgrzewarki, tworzącej docelowo kluczowy element linii technologicznej, za pomocą̨ której będzie można wyprodukować́ plandekę̨ – zamienić́ materiał wejściowy (tkaninę̨ PCV) w uformowany, zgrzany w rożnych miejscach, gotowy produkt. Pomysł ten w swoim zamyśle ma pozwolić́ na znaczące obniżenie kosztów produkcji oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
Efekt zostanie osiągnięty poprzez wypracowanie/zastosowanie:
 • nowatorskiego filtra ograniczającego emisję pyłów PCV przygrzewaniu gorącym powietrzem,
 • zmniejszenie użycia energii poprzez zastosowania zasilania sprężonym powietrzem.
Założenia leżące u podstaw tego projektu zostały zweryfikowane na etapie ekspertyz badawczych, a głównym przedmiotem projektu jest udoskonalenie i połączenie istniejących technologii. Realizacja projektu dotyczyć́ będzie badań nad możliwością̨ zastąpienia silników elektrycznych pneumatycznymi, ograniczenia emisji pyłów, toksyn i gazów poprzez trójstopniową̨ filtrację, oraz obniżenia kosztów produkcji poprzez znaczne zwiększenie poziomu automatyzacji i odzysk energii cieplnej. Oczekiwanym rezultatem projektu jest uzyskanie efektu synergii poprzez utworzenie ciągu technologicznego skupiającego technologie zgrzewania i manipulowania materiałem. W wyniku realizacji projektu powstanie innowacja produktowa w postaci zamknięcia procesu produkcyjnego plandek wielkoformatowych z tkanin PCV w obrębie jednego zespołu maszyn (nowoczesnej zgrzewarki). Projekt „Cumtech” ma na celu:
 • Automatyzację procesu technologicznego w stopniu wykraczającym poza obecne rozwiązania – zamknięcie procesu produkcyjnego w obrębię jednego zespołu maszyn wraz z ograniczeniem do minimum czasu zaangażowania operatora,
 • Obniżenie kosztów wytworzenia produktu gotowego.
 • Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne – poprzez obniżenie zużycia energii elektrycznej, zatrzymanie zanieczyszczeń́ trafiających do atmosfery i odzysk energii cieplnej.

PROJEKT "REDUKCJA MOCY"

 • Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii optymalizacji zdalnego wyłączania zasilania zewnętrznego na wezwanie operatora energetycznego poprzez stworzenie dedykowanego sterownika do kontroli poboru mocy wraz z oprogramowaniem.
 • Proponowana technologia umożliwi efektywne korzystanie z zapasowych źródeł zasilania w tym, docelowo, umożliwienie realizacji modelu Demand Side Response w małych i średnich przedsiębiorstwach nie związanych z przemysłem ciężkim.
Oczekiwanym rezultatem projektu będzie system, uruchomiony w oparciu o działający sterownik umożliwiający zdalne przeprowadzanie redukcji mocy na żądanie, stanowiący innowację produktową na skalę europejską.
Dedykowanym odbiorcą systemu będą przedsiębiorstwa duże i MŚP posiadające infrastrukturę zapasowych źródeł zasilania, a także instytucje sektora publicznego, które zobowiązane są do utrzymywania zapasowych źródeł zasilania. Wprowadzenie systemu pomoże użytkownikom w likwidacji bariery wejścia na rynek redukcji mocy i zapewni dostęp do zaawansowanego rozwiązania zdalnego monitoringu parametrów infrastruktury technicznej. W chwili obecnej nie ma na rynku polskim i europejskim rozwiązania spełniającego zakres funkcjonalności proponowanego systemu redukcji mocy i monitoringu parametrów środowiskowych i ochrony technicznej

PROJEKT ”KONCENTRATOR DANYCH”

Celem projektu jest opracowanie technologii optymalizacji zużycia infrastruktury technicznej posiadającej zapasowe źródła zasilania poprzez stworzenie systemu wykorzystującego uczenie maszynowe oraz algorytmy aproksymacyjne wraz z dedykowanym koncentratorem danych, zapewniającym redundancje przesyłu danych.
Proponowana technologia umożliwi:
 • Optymalizację eksploatacji (antycypowanie terminu wymian i napraw urządzeń; eksploatacja materiałów pędnych i urządzeń mających określony resurs) na obiektach rozproszonych posiadających zapasowe źródła zasilania,
 • Znaczące obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury technicznej w sektorach np. ITC, bankowość, telekomunikacja, sektora publicznego,
 • Gotowość infrastruktury na przyszłe rozwiązania dot. innowacyjnych metod redukcji mocy,
 • Oczekiwanym rezultatem projektu będzie opracowany i przetestowany innowacyjny koncentrator danych umożliwiający koordynację i przeprowadzenie napraw i wymian sprzętu w oparciu o algorytmy predictive maintenance a także docelowo przeprowadzaniu redukcji mocy na wielu rozproszonych obiektach przedsiębiorstwa lub agregatora, przy zachowaniu różnych kryteriów optymalizacyjnych, a nie tylko potencjału mocy obiektu. Dedykowanym odbiorcą systemu będą przedsiębiorstwa duże i MŚP posiadające infrastrukturę zapasowych źródeł zasilania, a także instytucje sektora publicznego który zobowiązane są do utrzymywania zapasowych źródeł zasilania.
Wprowadzenie systemu pomoże użytkownikom w przeprowadzaniu procesów redukcji mocy bez wpływu na realizację ich głównych procesów biznesowych.
Planowane funkcjonalności systemu umożliwią m.in.:
 • Analiza danych awarii urządzeń,
 • Agregację danych z różnych systemów obecnych w przedsiębiorstwie, np. systemu napraw zleconych, systemu monitoringu infrastruktury,
 • Agregację danych o zagrożeniach pogodowych mających kluczowy wpływ na procesy biznesowe, naprawy i wymiany urządzeń (np. API meteo PL),
 • Przeprowadzanie częściowych redukcji mocy na obiektach, bez przechodzenia na zapasowe źródła zasilania przez wszystkie urządzenia będące połączone z obiektowych sterownikiem redukcji mocy,
 • Wymiana akumulatorów ze względu na przewidziany cykl życia akumulatora,
 • Optymalizację wykorzystania zespołów agregatów prądotwórczych ze względu na terminy utylizacji ich paliw,
 • Zaawansowane raportowanie i statystyki,
 • Analizę awaryjności i zużycia urządzeń obiektowych,
 • Łączenie się potencjałów mocy wielu przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich konkurencyjności cenowej.
przekaż 1%
close slider

Dlaczego Twój 1% jest tak potrzebny?

Jeśli zdecydujesz się przekazać Fundacji 1% swojego podatku, to otrzymane pieniądze w całości przeznaczymy na programy badawczo rozwojowe . Razem z Tobą umożliwimy młodym naukowcom i badaczom pełne poświęcenie się pracy badawczej. Pomożemy im osiągać sukcesy na miarę Nobla!

Adres:
ul. Gądowska 16
Wrocław 51-214
tel: 733 150 590
mail: fundacjaander@gmail.com
konto: 11 1020 1013 0000 0302 0268 4611
KRS 0000427293
NIP 7010351093