O NAS

Fundacje, organizacje non-profit działają stale w sytuacji ciągłej kontroli ze strony opinii publicznej. Jest to czynnikiem motywującym ale też nakładającym istotne ograniczenia. Fundatorzy w organizacjach non-profit (fundacjach) muszą często ryzykować i wprowadzać zmiany organizacyjne będące odpowiedzią na zmiany w środowisku zewnętrznym. Jest to niejednokrotnie konieczny aspekt zarządzania strategicznego. Jednak wprowadzanie zmian często są oceniane przez opinie i poddawane w wątpliwość. Fundacja musi wiec znaleźć równowagę pomiędzy odważnymi działaniami a oczekiwaniem ze strony społeczności, której służą. Od organizacji trzeciego sektora wymaga się bardzo dużej transparentności i skuteczności w zarządzaniu otrzymanymi funduszami. Są one traktowane jako instytucje w których w sposób radykalny powinno się przestrzegać zasad i norm moralnych. Nieprawidłowości w organizacjach non-profit są odbierane przez opinie publiczną jako zdarzenia skandaliczne i spowodować mogą całkowitą utratę zaufania społecznego.
Fundacja Ander posiada status organizacji pożytku publicznego. Dzięki statusowi OPP otrzymuje fundusze w ramach corocznej akcji 1% podatków na cele statutowe. Ander chce wyróżniać się w wśród wielu podobnych inicjatyw. Koncentrujemy się na poszukiwaniu talentów i odkryć. Prowadzimy akcje na rzecz najlepszych i najzdolniejszych naukowców i sportowców. Ta pozorna rozbieżność spowodowana jest przez osobiste preferencje i zainteresowania zarządu. Wspólna natomiast dla wszystkich tych działań jest inwestycja w przyszłość.
Zachęcamy Państwa do przyłączenia się do naszej misji.
Można przekazać wsparcie dla naszych Misji przekazując Fundacji Ander 1% podatku dochodowego.
Numer KRS Fundacji to: 0000427293
Numer konta: 11 1020 1013 0000 0302 0268 4611

MISJA

Ad 1. Kim jesteśmy?
Fundacja Ander działa od 2013r. Nasza misja to poszukiwanie młodych talentów.
Spectrum działania nie ograniczmy tylko do sportów ale również nauki i wynalazczości. Nasz zespół planuje wyszukiwać młodych wyróżniających się ludzi i pomagać w ich karierach.
Ad 2. Jakie społeczne potrzeby musimy zaspokajać?
Koncentrujemy się na wspieraniu nie tylko małych klubów. szkółek i organizacji sportowych, ale również młodych naukowców i badaczy. Wspieramy nowe technologie i idee. Im wcześniej zaczniemy rozwijać rzeczywiste talenty tym szybciej w przyszłości będzie można oczekiwać sukcesów. Zaspokajanie potrzeb społecznych i rozwiązywanie ich problemów
To wartość społeczna naszej Fundacji.
Ad 3. Jeśli rozpoznamy wspomniane potrzeby i problemy społeczne, jakie konkretne działania podejmujemy?
Wyróżniamy się na tle innych organizacji non profit . Nasze działania na zewnątrz to wspieranie tylko ludzi młodych i bardzo młodych. Wcześnie odkryte talenty i uzdolnienia wsparte nie tylko finansowo, mogą dać zaskakujące efekty. Wiele projektów badawczo rozwojowych rozbija się o brak funduszy. Drugi wektor działania na zewnątrz dotyczy początkujących badaczy i innowatorów. Tam również będziemy realizować naszą misje.
Ad 4. Jak powinniśmy odpowiadać na potrzeby naszych kluczowych interesariuszy?
Wsparcie naszych interesariuszy to poszukiwanie na jakie problemy napotyka młody człowiek pragnący uprawiać amatorsko czy profesjonalnie sport . Młodym badaczom i wynalazcom brakuje pomocy nie tylko finansowej ale i organizacyjnej. Wielokrotnie brak funduszy i słabe zarządzanie hamuje dobre idee i pomysły.
Ad 5. Jaka jest nasz filozofia wartości i kultura organizacyjna?
Kultura organizacyjna w instytucjach non-profit ma charakter silnie interpersonalny. Ważne są nie tylko zadania jakie wykonujemy ale tez kto zadania wykonuje. Nasza wartością jest satysfakcja młodego człowieka. Kreowanie nie tylko wartości materialnej ale wartości społecznej. Będziemy maksymalizować rezultaty natury niematerialnej, a nie tylko finansowej.
Ad 6. Co czyni nasza organizację unikalną i różnią od innych?
Trudno mówić o naszej unikalności. Wiele organizacji non-profit działa na podobnych warunkach. Różnimy się tylko tym że wspieramy niszowe dyscypliny sportowe. Misje realizujemy wśród małych zrzeszeń organizacji i klubów sportowych.
Wsparcie projektów typu badania plus rozwój próbuje zrobić niewiele fundacji.
Ale dzięki unikalności możemy liczyć na dotacje i fundusze ze strony biznesu i prywatnych darczyńców.

DOŁĄCZ DO NAS

SPORT

Lubisz sport chciałbyś pomoc przy naszych przedsięwzięciach sportowych, zawodów i Eventów? Dołącz do naszego grona jako wolontariusz lub stażysta. Zapoznaj się kogo szukamy. Jeśli odkryjesz u siebie podobna pasje to napisz.

Kogo szukamy:
Szukamy wolontariusz do pomocy w imprezach i eventach. Doświadczenie w pracy w zespole. Znajomość specyfiki sportów wodnych. Umiejętność zarządzania większą grupą ludzi. Samodzielne podejmowanie decyzji.

NAUKA

Fundacja Ander na rzecz nauki Polskiej. Podoba ci się nasza misja wspierania naukowców I zespołów badawczych. Wspomaganie innowacyjnych projektów, komercjalizacji odkryć?
Napisz do nas.

Kogo szukamy:
W naszym programie oferujemy pomoc dla zespołów badawczych pracujących nad powstaniem produktu lub procesu produkcyjnego o dużym znaczeniu dla gospodarki.
Realizujesz prace badawczo-rozwojowe? Chcesz pracować nad powstaniem produktu, usługi lub technologii? Zakładasz startup?
Mamy fundusze i organizację aby ci pomóc.
przekaż 1%
close slider

Dlaczego Twój 1% jest tak potrzebny?

Jeśli zdecydujesz się przekazać Fundacji 1% swojego podatku, to otrzymane pieniądze w całości przeznaczymy na programy badawczo rozwojowe . Razem z Tobą umożliwimy młodym naukowcom i badaczom pełne poświęcenie się pracy badawczej. Pomożemy im osiągać sukcesy na miarę Nobla!

Adres:
ul. Gądowska 16
Wrocław 51-214
tel: 733 150 590
mail: fundacjaander@gmail.com
konto: 11 1020 1013 0000 0302 0268 4611
KRS 0000427293
NIP 7010351093