Misja naukowa Fundacji Ander to działalność społecznie użyteczna, prowadzona w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Jak stanowi art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o OPP .Do sfery zadań publicznych określonych w ustawie należy m.in. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

 
Program Fundacji Ander dla wsparcia polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa.
Naszą Misja jest zarządzanie i realizacja programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności. Do zadań Fundacji należy wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zarządzanie programami badań stosowanych oraz realizacją projektów .
Fundacja dba również o zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju kadry naukowej, realizując m.in. programy mobilności naukowców. Szczególną uwagą otacza udział młodych naukowców w programach badawczych. Umożliwia im zwiększenie kwalifikacji w obszarze przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników badań.
NCBiR