Misja naukowa Fundacji Ander to działalność społecznie użyteczna, prowadzona w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Jak stanowi art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o OPP .Do sfery zadań publicznych określonych w ustawie należy m.in. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

 
Program Fundacji Ander dla wsparcia polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa.
Naszą Misja jest zarządzanie i realizacja programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności. Do zadań Fundacji należy wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zarządzanie programami badań stosowanych oraz realizacją projektów .
Fundacja dba również o zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju kadry naukowej, realizując m.in. programy mobilności naukowców. Szczególną uwagą otacza udział młodych naukowców w programach badawczych. Umożliwia im zwiększenie kwalifikacji w obszarze przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników badań.
NCBiR
przekaż 1%
close slider

Dlaczego Twój 1% jest tak potrzebny?

Jeśli zdecydujesz się przekazać Fundacji 1% swojego podatku, to otrzymane pieniądze w całości przeznaczymy na programy badawczo rozwojowe . Razem z Tobą umożliwimy młodym naukowcom i badaczom pełne poświęcenie się pracy badawczej. Pomożemy im osiągać sukcesy na miarę Nobla!

Adres:
ul. Gądowska 16
Wrocław 51-214
tel: 733 150 590
mail: fundacjaander@gmail.com
konto: 11 1020 1013 0000 0302 0268 4611
KRS 0000427293
NIP 7010351093